Středověká fyzika

Vedoucí skupiny: Zdeněk Šabatka

Členové (6 studentů): Patrik Č., Šimon Ch., Viktorie B., Martin B., Tomáš D.

V této skupině bychom se soustředili na to, jakým způsobem vnímali vědu (a především tu část, kterou dnes označujeme jako fyzika) ve středověku. Pokusíme se porovnat tehdejší a dnešní znalosti o světě/vesmíru. Toto téma je velice široké a záleží tedy především na účastnících, na kterou část se budeme soustředit - zda to bude oblast klasické fyziky (mechaniky, elektrických jevů, ...), oblast astronomie/astrofyziky, případně jiná.

Po studentech budu tedy nejdříve vyžadovat, aby se alespoň přehledově seznámili s tím, co lidé tehdy věděli. Na základě toho se ve skupině rozhodneme, kterým směrem se vydáme.




Pro první zběžné seznámení s oblastí středověké fyziky doporučuji následující zdroje:

[1] Reich, J. Matematika a fyzika ve středověku. Multimediální encyklopedie fyziky. Dostupné na: https://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1467-matematika-a-fyzika-ve-stredoveku

[2] Štoll, I. Dějiny fyziky

Pozn.: Osobně mne velmi zaujala osoba Mikuláše Kusánského (1401 - 1464), který by i sám o sobě se svými zájmy mohl být tématem takového projektu. Nicméně volba okruhu skutečně zůstává na studentech. J