Středověké lékařství a nemoci

Vedoucí skupiny: Anna Nováková

Členové (6 studentů): Vassilina S., Emma V., Amélie H., Natálie B., Marie V., Eliška D.

Ve skupině "Lékařství" se budeme podrobněji zabývat středověkým lékařstvím a léčitelstvím. Porovnáme vývoj těchto odvětví v arabském světě (Islám) a v Evropě (Katolická církev). Zaměříme se zejména na školu Avicenny a na vliv, který měly vznikající univerzity. Seznámíme se s úrovní používaných lékařských nástrojů, léčiv a hygienických podmínek, postavení lékařů i nemocných.