Základní informace

Projekt studentů a pedagogů Nového PORGu.

Projekt je určen pro studenty sekundy gymnázia. Žáci se zapíší do jedné ze skupin ke konkrétnímu předmětu a vyučujícímu, kde budou připravovat své vystoupení na středověkém dni z hlediska jednotlivých oborů. Žák se tak například zapíše do skupiny BIO - kde bude připravovat informace k lékařství a nemocem ve středověku atd... Vedoucí skupiny funguje pouze jako poradce a koordinátor práce žáků. Jedna skupina bude tvořena přibližně 5 - 6 žáky.

Součástí práce studentů bude i příprava dobového oblečení a rekvizit, které využijí na svém stanovišti.

Žáci budou průběžně pracovat na zadaných úkolech a připravovat se na výstup své skupiny v rámci celodenní akce "Středověký den", která se uskuteční 24. dubna 2018. V rámci svých skupin žáci připraví program a náplň pro stanoviště své skupiny v rámci jakéhosi středověkého městečka. Návštěvník se tak postupně seznámí s celou středověkou společností - navštíví alchymisty v jejich laboratoři, rytíře při turnaji, řeholníky v klášteře atd... Součástí tohoto dne bude i volba nejlepšího kostýmu a jiné soutěže určené pro žáky a další návštěvníky akce, která bude přístupná i pro rodiče a jiné blízké našich studentů i učitelů.

Hodnocení:

Žáci budou hodnoceni vedoucím skupiny během přípravné fáze projektu.

Cíle projektu:

 • Zorientování se v kultuře a společenském systému středověké Evropy.
 • Seznámení s různými aspekty života středověkého člověka.
 • Prakticky si vyzkoušet život našich předků.
 • Vyzkoušet spolupráci s mladšími či staršími kolegy na společném projektu.

Jednotlivé skupiny:

( Témata skupin určují jejich vedoucí ve spolupráci se studenty, konkrétní náplň se tedy může během příprav měnit.)

 •  Alchymistická laboratoř
 • Středověké lékařství a nemoci
 • Středověká fyzika
 •  Šerm, boj a rytíři
 •  Soudnictví a tortura
 • Vzdělání ve středověku a řeholní společenství
 • Středověká krčma
 • Židovské ghetto
 • Legendy

Projekt naplňuje některé okruhy průřezových témat RVP pro gymnázia:

Osobnostní a sociální výchova:

 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • Sociální komunikace
 • Spolupráce a soutěž

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:

 • Žijeme v Evropě

Multikulturní výchova:

 • Psychosociální aspekty interkulturality

Mediální výchova:

 • Média a mediální produkce

Výstup:

Příprava a realizace akce "Středověký den". Dokumentace přípravných prací jednotlivých skupin i akce samotné.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky